فیزیوتراپی ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن

درد سیاتیک
درد سیاتیک و علائم آن
جولای 28, 2019
فیزیوتراپی ورزشی
فیزیوتراپی ورزشی
ژانویه 6, 2020
فیزیوتراپی ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن

فیزیوتراپی در بیماران مبتلا به ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن نقش موثری در تسکین علائم بیماری داشته و به افزایش استقلال بیمار در انجام فعالیت ها و بطور کلی بهبود کیفیت زندگی در این بیماران کمک می کند.

پارکینسون نوعی بیماری پیشرونده نورولوژیک است که با لرزش اندام ها و اختلال در عملکرد آن ها مشخص می شود.

در این بیماری ﺳﻠﻮﻟ ﻬﺎی ﻣﺎده خاکستری ﻣﻐﺰ واﻗﻊ در ﻣﻐﺰ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ.

فیزیوتراپی ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن به عنوان یه راهکار موثر در تخفیف علائم و عوارض ناشی از این بیماری شناخته می شود.

در مراحل اولیه بیماری ابتدا علائم در یک طرف بدن دیده می شود و بتدریج و با پیشرفت بیماری علائم در سراسر بدن دیده می شود و سبب بروز اختلال جدی در عملکرد جسمی فرد و ناتوانی می شود.

علائم پارکینسون

  • ﮐﻨﺪ شدن حرکات بدن بطوری که بیمار نمی تواند بطور طبیعی به انجام فعالیت هایش بپردازد.
  • اختلال در حفط تعادل یکی از دیگر علائم این بیماری است که می تواند سبب افزایش ریسک سقوط و زمین خوردن در این افراد شود و با راهکارهای فیزیوتراپی پارکینسون می توان به بهبود وضعیت تعادل در این افراد کمک کرد.
  • لزرش اندام ها حتی در زمان استراحت بارزترین مشخصه این بیماری است.
  • سفتی و خشکی عضلات که سبک کاهش دامنه حرکتی مفاصل بدن و اختلال در عملکرد حرکتی فرد می شود.
  • خستگی مزمن و زودرس
  • ناتوانی در حفظ پوسچر بدن
  • راه رفتن بطور غیرطبیعی و برداشتن گام های کوتاه
  • خم شدن تنه به جلو بخصوص حین راه رفتن که با ورزش های فیزیوتراپی ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن می توان به بهبود آن کمک کرد.
  • خیره شدن نگاه
  • اﺧﺘﻼﻻت دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ، اﻓﺰاﯾﺶ ترشحات دهان ، کاهش فشار خون و اﺧﺘﻼﻻت دستگاه ادراری

درمان پارکینسون

درمان دارویی شامل داروهای حاوی دوپامین و برخی داروهخای ضدافسردگی است.

فیزیوتراپی ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن

فیزیوتراپی پس از تخفیف برخی علائم با دارو برای توانبخشی بیمار و کمک به کاهش عوارض جسمی _ حرکتی ایجاد شده انجام می گیرد.

فیزیوتراپیست با ارائه تمرینات ورزشی سبب تقویت عضلات ضعیف شده می شود و به اصلاح عملکرد حرکتی و نحوه راه رفتن بیمار کمک می کند.

فیزیوتراپیست علاوه بر تمرینات ورزشی از مدالیته هایی همچون الکتروتراپی برای کمک به بهبود شرایط بیمار مبتلا به پارکینسون بهره می برد.

 

کلمات مرتبط :

فیزیوتراپی پارکینسون – درمان پارکینسون – فیزیوتراپی خوب در غرب تهران – فیزیوتراپی در شهران